Praca

WYMAGANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHĘTNYCH DO PODJĘCIA PRACY W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „OSiR” W BIAŁYCH BŁOTACH

 

WYMAGANIA FORMALNE

  1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
    • Znaczny lub wyjątkowo umiarkowany stopień niepełnosprawności w przypadku upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej.
  1. Podanie z informacją o przebiegu nauki i drogi zawodowej.

PREFERENCJE DO ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

  1. Stopień samodzielności pozwalający na przyuczenie zawodowe w zakładzie bez potrzeby udziału osobistego opiekuna w przedziale czasowym co najmniej 7 godzin.
  2. Brak doświadczenia zawodowego bądź bardzo krótki staż dotychczasowej pracy.
  3. Ograniczenie wiekowe dotyczące osób wieku przedemerytalnego i emerytalnego, preferowani absolwenci szkół zawodowych, średnich, uczestnicy WTZ.
  4. Predyspozycje do prac plastycznych i manualnych, obsługi urządzeń i maszyn poligraficznych oraz maszyn krawieckich.

 

Osoby podejmujące pracę w ZAZ”OSiR” w dalszej perspektywie będą kierowane do pracy w Zakładach Pracy Chronionej oraz na przystosowane stanowiska do innych pracodawców na otwartym rynku pracy.

logo ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej

Ośrodek Sportu i Rehabilitacji

ul. Centralna 27 a, 86-005 Białe Błota
tel. 797 433 838, NIP 5542893014
e-mail zazbialeblota@gmail.com
reklamyzaz@gmail.com

logo
ZAZ kujawsko-pomorskie
logo Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zakład Aktywności Zawodowej został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
logo Zakup Prospołeczny